FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Tatsuki Asuka S3
Minh họa Aoki Ume

Tatsuki Asuka S4
Minh họa Aoki Ume

Tatsuki Asuka S5
Minh họa Aoki Ume

Tatsuki Asuka SD

Tatsuki Asuka SD2

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Seto Asami
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Tatsuki Asuka
竜城 明日香 ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 4,557 24,801
ATK 1,462 7,836
DEF 1,520 8,727
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Trợ Thái Đao xin sẵn sàng!
●Khiêu khích
●Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Magia Shining Dragon Fang
●Sát thương một mục tiêu
●Khiêu khích
●Tự động hồi phục HP
●Giảm sát thương nhận vào [★5]
Doppel Doppel của Nóng Vội
●Sát thương một mục tiêu
●Khiêu khích
●Tự động hồi phục HP
●Giảm sát thương nhận vào


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
15,165 4,900 5,350
HP +5% Item AquaOrb A x9 ATK +5% Item AquaOrb C x4 DEF +5% Item AquaOrb B x7
Accele +3% Item MachibitoumaSharin x3 Blast +7% Item RainbowOrb x2 Charge +3% Item TachimimiHousoushi x8
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
19,704 6,368 6,963
HP +6% Item AquaOrb B x12 ATK +6% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item AquaOrb C x6
Accele +4% Item EmaMizuhiki x8 Blast +8% Item TachimimiWata x6 Charge +4% Item OkujoKagi x12
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
24,801 7,836 8,727
HP +7% Item AquaOrb B x15 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +7% Item AquaOrb C x10
Accele +5% Item OkujoBalloon x10 Blast +9% Item SpeakerBell x8 Charge +5% Item RurouKui x15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1128 Trợ Thái Đao xin sẵn sàng!
助太刀つかまつる!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Khiêu khích 100% 100% 100%
● Trạng thái giảm sát thương nhận vào V
(50%)
VII
(60%)
IX
(70%)


Magia

Icon skill 1012 Shining Dragon Fang
竜真閃光爪牙
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
III
(640%)
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Khiêu khích
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 100% 100% 0
● Tự động hồi phục HP
Tác động: Bản thân
4% / 1-lượt 6% / 3-lượt 8% / 3-lượt 1%
● Giảm sát thương nhận vào [★5]
Tác động: Bản thân / 3-lượt
- - 30% 2.5%


Doppel

DoppelIcon 1013 Doppel của Nóng Vội
猛進のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1672%)
22%
● Khiêu khích
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0
● Tự động hồi phục HP
Tác động: Bản thân / 3-lượt
10% 1%
● Giảm sát thương nhận vào
Tác động: Bản thân / 3-lượt
35% 2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x4 Item EnbiHane x4 Item AquaBook B x2 Item EmaMizuhiki x2
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item AquaBook A x6 Item TachimimiHousoushi x6 Item AquaBook B x4 Item EmaMizuhiki x4 Item AquaBook C x2 Item MachibitoumaSharin x2
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item AquaBook A x8 Item OkujoKagi x8 Item AquaBook B x6 Item EmaMizuhiki x6 Item AquaBook C x4 Item MachibitoumaSharin x4
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item AquaBook A x10 Item KagamiShoutaijou x10 Item AquaBook B x8 Item MachibitoumaSharin x4 Item AquaBook C x6 Item OkujoBalloon x6
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Uketsugu Ishi ID: 1079
MemoriaIcon Uketsugu Ishi Icon skill 1127 Fortitude Soul
Mặc định Tối đa Chú thích
Chịu đựng

100%

100%

Dành riêng cho
Tatsuki Asuka
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 8 7