FANDOM


MemoriaType Abi たったひとつの宝物
Bảo vật duy nhất
Memoria 1358 c

Minh họa:
Icon skill 1088 Tattahitotsu no Takaramono
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng sát thương Magia
Tác động: Bản thân / Toàn trận đấu
IV
(12.5%)
V
(15%)
●Trạng thái giảm sát thương nhận vào
Tác động: Bản thân / Toàn trận đấu
II
(10%)
III
(15%)
Chỉ số cộng thêm HP 461 1,152
ATK 461 1,152
DEF 0 0
Đối tượng Yagami Hayate
Cách sở hữu 【Event】【Giới hạn sự kiện】
Banner 0244 m
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.