Thăng cấp ★5 & Khai mở Doppel (★5&ドッペル解放) là chức năng dành cho những Puella Magi có khởi đầu không thể thức tỉnh lên cấp bậc tối đa, cũng như không sở hữu kỹ năng「Doppel」. Trong quá trình「Magia Record」vận hành, khi tới một thời điểm nào đó (thường là ứng với diễn biến của Chính Truyện), chức năng này sẽ áp dụng cho một nhân vật thỏa điều kiện.

Chỉ một số các Puella Magi (các nhân vật quan trọng xuất hiện trong Chính Truyện) khi được khai mở sẽ có nhiệm vụ cùng phần thưởng đi kèm. Chi tiết được liệt kê bên dưới. Người chơi có thể xác nhận trong thẻ「Thử thách khai mở Doppel (ドッペル解放チャレンジ)」trong mục Nhiệm vụ.

※Danh sách bên dưới được xếp theo thứ tự thời gian được khai mở tại máy chủ JP.

Thăng cấp & Khai mở Doppel
Hình ảnh Thông tin
20171130 TsurunoDoppel.png
●Đối tượng: Yui Tsuruno
●Áp dụng: Từ 30/11/2017 ~
●Nhiệm vụ: Xem chi tiết
20180115 YachiyoDoppel.png
●Đối tượng: Nanami Yachiyo
●Áp dụng: Từ 15/01/2018 ~
●Nhiệm vụ: Xem chi tiết
20180302 HinanoDoppel.png
●Đối tượng: Miyako Hinano
●Áp dụng: Từ 02/03/2018 ~
●Nhiệm vụ: Không có
20180706 MoemuraDoppel.png
●Đối tượng: Akemi Homura (Megane)
●Áp dụng: Từ 06/07/2018 ~
●Nhiệm vụ: Xem chi tiết
Banner 0114 m.png
●Đối tượng: Mitsuki Felicia
●Áp dụng: Từ 02/08/2018 ~
●Nhiệm vụ: Xem chi tiết
Banner 0139 m.png
●Đối tượng: Akino Kaede
●Áp dụng: Từ 03/09/2018 ~
●Nhiệm vụ: Xem chi tiết
Banner 0151 m.png
●Đối tượng: Mikuni Oriko
●Áp dụng: Từ 22/10/2018 ~
●Nhiệm vụ: Xem chi tiết
Banner 0183 m.png
●Đối tượng: Tatsuki Asuka
●Áp dụng: Từ 11/01/2019 ~
●Nhiệm vụ: Không có
Banner 0186 m.png
●Đối tượng: Tokiwa Nanaka
●Áp dụng: Từ 16/01/2019 ~
●Nhiệm vụ: Không có
Banner 0204 m.png
●Đối tượng: Senjougahara Hitagi
●Áp dụng: Từ 25/02/2019 ~
●Nhiệm vụ: Không có
Banner 0211 m.png
●Đối tượng: Tamaki Iroha
●Áp dụng: Từ 11/03/2019 ~
●Nhiệm vụ: Xem chi tiết
Banner 0215 m.png
●Đối tượng: Futaba Sana
●Áp dụng: Từ 25/03/2019 ~
●Nhiệm vụ: Xem chi tiết
Banner 0226 m.png
●Đối tượng: Madoka-senpai
●Áp dụng: Từ 15/04/2019 ~
●Nhiệm vụ: Không có
Banner 0249 m.png
●Đối tượng: Amane Tsukasa
●Áp dụng: Từ 01/07/2019 ~
●Nhiệm vụ: Không có
Banner 0252 m.png
●Đối tượng: Melissa de Vignolles
●Áp dụng: Từ 12/07/2019 ~
●Nhiệm vụ: Không có
Banner 0265 m.png
●Đối tượng: Natsume Kako
●Áp dụng: Từ 29/08/2019 ~
●Nhiệm vụ: Không có
Banner 0280 m.png
●Đối tượng: Narumi Arisa
●Áp dụng: Từ 27/09/2019 ~
●Nhiệm vụ: Không có
Banner 0282 m.png
●Đối tượng: Chun Meiyui
●Áp dụng: Từ 09/10/2019 ~
●Nhiệm vụ: Không có
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.