FANDOM


Awakening

Thức tỉnh ("覚醒", phiên âm: "kakusei") là cơ chế nâng cấp bậc, thường được hiểu là Rank-up, cho nhân vật.

Cấp bậc cao nhất của một Puella Magi trong game là ★5. Nhưng hầu hết những nhân vật mà người chơi có thể sở hữu, khi xuất hiện lần đầu tại Gacha, lại có cấp bậc tối đa chỉ là ★4 (thấp nhất là ★2, chỉ riêng Tamaki Iroha bắt đầu bằng ★1). Bằng cách thu thập các vật phẩm cần thiết, người chơi có thể nâng cao cấp bậc mặc định ban đầu, giúp nhân vật ấy gia tăng các chỉ số tối đa, và có thể khai mở kỹ năng Doppel khi đạt ★5 (cùng những yêu cầu khác). Ngoài ra, ảnh minh họa trên thẻ bài của nhân vật cũng thay đổi tương ứng với từng cấp độ. Tại thời điểm game mới ra mắt, chỉ những Puella Magi có cấp bậc ban đầu là ★4 mới có khả năng lên ★5.

Để một nhân vật có thể Thức tỉnh và lên cấp bậc, yêu cầu nhân vậy ấy phải đạt cấp độ (Level) tối đa và thu thập đủ vật phẩm. Trong đó, Orb là vật phẩm luôn nằm trong yêu cầu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.