FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Togame Momoko S4
Minh họa Aoki Ume

Togame Momoko S5
Minh họa

Togame Momoko SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Komatsu Mikako
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire Togame Momoko
十咎 ももこ ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 5,931 27,101
ATK 1,873 8,428
DEF 1,920 8,834
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Tôi can dự vào thì có gì sai!
●Tăng sức tấn công
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Xuyên phòng ngự
Magia Edge of Universe
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Tăng sát thương Blast [★5]
Doppel Doppel của Tự Răn
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Tăng sát thương Blast


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
21,505 6,694 7,011
HP +6% Item FlameOrb B x12 ATK +6% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item FlameOrb C x6
Accele +4% Item OkujoKagi x12 Blast +4% Item NankinjouKusari x8 Charge +8% Item TachimimiWata x6
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
27,101 8,428 8,834
HP +7% Item FlameOrb B x15 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +7% Item FlameOrb C x10
Accele +5% Item NankinjouKusari x15 Blast +5% Item OkujoBalloon x10 Charge +9% Item HitsujiTsuno x8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1085 Tôi can dự vào thì có gì sai!
おせっかいで何がわるい!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge VII
(25%)
IX
(30%)
● Xuyên phòng ngự 100% 100%


Magia

Icon skill 1012 Edge of Universe
エッジオブユニヴァース
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
20% 25% 2.5%
● Tăng sát thương Blast [★5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- 45% 2.5%


Doppel

DoppelIcon 1010 Doppel của Tự Răn
自戒のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1672%)
22%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
30% 2.5%
● Tăng sát thương Blast
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
55% 2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x5 Item EnbiHane x5 Item FlameBook B x3 Item NankinjouKusari x3 Item FlameBook C x1 Item KaidanMonument x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item FlameBook A x7 Item TachimimiHousoushi x7 Item FlameBook B x5 Item NankinjouKusari x5 Item FlameBook C x3 Item HitsujiTsuno x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item FlameBook A x9 Item OkujoKagi x9 Item FlameBook B x7 Item NankinjouKusari x7 Item FlameBook C x5 Item KaidanMonument x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item FlameBook A x11 Item KagamiShoutaijou x11 Item FlameBook B x9 Item KaidanMonument x5 Item FlameBook C x7 Item OkujoBalloon x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Atashi datte Onna no Ko ID: 1077
MemoriaIcon Atashi datte Onna no Ko Icon skill 1167 Charge Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Charge

100%

100%

Dành riêng cho
Togame Momoko
Tác động Toàn đội / 1-lượt Số lượt hồi 15 13
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.