FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Togame Momoko S4
Minh họa Aoki Ume

Togame Momoko S5
Minh họa

Togame Momoko SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Komatsu Mikako
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire Togame Momoko
十咎 ももこ ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 5,931 27,101 + 7,390
ATK 1,873 8,428 + 2,395
DEF 1,920 8,834 + 4,132
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Tôi can dự vào thì có gì sai!
●Tăng sức tấn công
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Xuyên phòng ngự
Magia Edge of Universe
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Tăng sát thương Blast [★5]
Doppel Doppel của Tự Răn
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Tăng sát thương Blast


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
21,505 6,694 7,011
HP + 6% Item FlameOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item FlameOrb C x 6
Accele + 4% Item OkujoKagi x 12 Blast + 4% Item NankinjouKusari x 8 Charge + 8% Item TachimimiWata x 6
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
27,101 8,428 8,834
HP + 7% Item FlameOrb B x 15 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 7% Item FlameOrb C x 10
Accele + 5% Item NankinjouKusari x 15 Blast + 5% Item OkujoBalloon x 10 Charge + 9% Item HitsujiTsuno x 8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Tôi can dự vào thì có gì sai!
おせっかいで何がわるい!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VII
(35%)
IX
(40%)
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge VII
(25%)
IX
(30%)
● Xuyên phòng ngự 100% 100%


● MAGIA

Icon skill 1012 Edge of Universe
エッジオブユニヴァース
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
20% 25% 2.5%
● Tăng sát thương Blast [★5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- 45% 2.5%


● DOPPEL

DoppelIcon 1010 Doppel của Tự Răn
自戒のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1672%)
22%
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
30% 2.5%
● Tăng sát thương Blast
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
55% 2.5%

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x 5 Item EnbiHane x 5 Item FlameBook B x 3 Item NankinjouKusari x 3 Item FlameBook C x 1 Item KaidanMonument x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item FlameBook A x 7 Item TachimimiHousoushi x 7 Item FlameBook B x 5 Item NankinjouKusari x 5 Item FlameBook C x 3 Item HitsujiTsuno x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item FlameBook A x 9 Item OkujoKagi x 9 Item FlameBook B x 7 Item NankinjouKusari x 7 Item FlameBook C x 5 Item KaidanMonument x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item FlameBook A x 11 Item KagamiShoutaijou x 11 Item FlameBook B x 9 Item KaidanMonument x 5 Item FlameBook C x 7 Item OkujoBalloon x 7
Item CurseChip x 1,000,000

◆ Memoria đặc quyền

Atashi datte Onna no Ko ID: 1077
MemoriaIcon Atashi datte Onna no Ko Icon skill 1167 Charge Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Charge 100% 100% Dành riêng cho
Togame Momoko
Tác động Toàn đội / 1-lượt Số lượt hồi 15 13

◆ Tổng quan cường hóaEdit

※Đây là toàn bộ cường hóa khi Puella Magi đã đạt mức khai mở 100/100.

Chỉ số Emo HPHP + 7,390 Emo ATKATK + 2,395 Emo DEFDEF + 4,132
Disc Emo AcceleAccele + 3% Emo BlastBlast + 3% Emo Charge Charge + 4%
Emo Skill Kỹ năng Icon skill 1177 Estoc
Xuyên giảm sát thương nhận vào
Số lượt hồi: 10      Tác động: Bản thân / 1-lượt

100%
Emo Ability Nội tại Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ IV ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

IV (20%)
II (7.5%)
Icon skill 1091 Charge Adept [ II ]
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge

II (10%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ IV ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

IV (20%)
II (7.5%)
Icon skill 1214 Technical Adept [ II ]
Tăng sát thương Charge-Disc

II (10%)
Icon skill 1090 Accele Adept [ III ]
Tăng MP khi dùng Accele

III (15%)
Icon skill 1170 Covering Adept [ II ]
Có tỉ lệ Che chắn đồng đội

II (15%)
Icon skill 1127 Fortitude Adept
[Trận đấu thường] Chịu đựng

Icon skill 1214 Technical Adept [ II ]
Tăng sát thương Charge-Disc

II (10%)
Icon skill 1120 Shield Adept [ II ]
Trạng thái giảm sát thương nhận vào

II (10%)
Icon skill 1093 Morale Adept [ III ]
Tăng lượng MP thu thập

III (10%)
Icon skill 1123 Penetrate Adept [ II ]
Có tỉ lệ Xuyên phòng ngự

II (15%)
Icon skill 1091 Charge Adept [ II ]
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge

II (10%)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.