FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Tokiwa Nanaka S3
Minh họa Hayami Chika

Tokiwa Nanaka S4
Minh họa Hayami Chika

Card NoData c
Minh họa

Tokiwa Nanaka SD

Tokiwa Nanaka SD2

Thiết kế Hayami Chika
Lồng tiếng M・A・O
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Tokiwa Nanaka
常盤 ななか ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 4,625 24,648
ATK 1,484 8,136
DEF 1,476 7,797
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Phương án này thấy thế nào?
●Tăng sát thương Blast
●Tăng sức tấn công
●Loại bỏ Trạng thái suy giảm [★5]
Magia White Camellia
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức phòng ngự
●Loại bỏ Trạng thái bổ trợ [★4~5]
Doppel Doppel của Hai Mặt
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức phòng ngự
●Giám sức tấn công
●Loại bỏ Trạng thái bổ trợ


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
15,947 5,081 4,982
HP +5% Item AquaOrb A x9 ATK +5% Item AquaOrb C x4 DEF +5% Item AquaOrb B x7
Accele +3% Item KaidanMonument x3 Blast +7% Item RainbowOrb x2 Charge +3% Item TachimimiHousoushi x8
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
20,743 6,606 6,479
HP +6% Item AquaOrb B x12 ATK +6% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item AquaOrb C x6
Accele +4% Item NankinjouKusari x8 Blast +8% Item TachimimiWata x6 Charge +4% Item OkujoKagi x12
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
24,648 8,136 7,797
HP +7% Item AquaOrb B x15 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +7% Item AquaOrb C x10
Accele +5% Item CuratorHood x10 Blast +9% Item IkigamiMizugame x8 Charge +5% Item MailGlider x15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1092 Phương án này thấy thế nào?
この策はいかがでしょうか?
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Tăng sát thương Blast V
(60%)
VII
(70%)
VIII
(75%)
● Tăng sức tấn công V
(30%)
VII
(35%)
VIII
(37.5%)
● Loại bỏ Trạng thái suy giảm [★5] - - 100%


Magia

Icon skill 1014 White Camellia
白椿
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
III
(320%)
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
-20% -25% -25% -2.5%
● Loại bỏ Trạng thái bổ trợ [★4~5]
Tác động: Tất cả địch
- 100% 100% 0


Doppel

DoppelIcon 3005 Doppel của Hai Mặt
表裏のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
-27.5% -2.5%
● Giám sức tấn công
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
-22.5% -2.5%
● Loại bỏ Trạng thái bổ trợ
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x4 Item HitsujiFue x4 Item AquaBook B x2 Item NankinjouKusari x2
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item AquaBook A x6 Item EnbiHane x6 Item AquaBook B x4 Item NankinjouKusari x4 Item AquaBook C x2 Item KaidanMonument x2
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item AquaBook A x8 Item TachimimiHousoushi x8 Item AquaBook B x6 Item NankinjouKusari x6 Item AquaBook C x4 Item HitsujiTsuno x4
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item AquaBook A x10 Item KagamiShoutaijou x10 Item AquaBook B x8 Item KaidanMonument x4 Item AquaBook C x6 Item TachimimiWata x6
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Meika no Mono toshite ID: 1087
MemoriaIcon Meika no Mono toshite Icon skill 1168 Blast Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Blast

100%

100%

Dành riêng cho
Tokiwa Nanaka
Tác động Toàn đội / 1-lượt Số lượt hồi 15 13