FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Tokiwa Nanaka S3
Minh họa Hayami Chika

Tokiwa Nanaka S4
Minh họa Hayami Chika

Tokiwa Nanaka S5
Minh họa

Tokiwa Nanaka SD

Tokiwa Nanaka SD2

Thiết kế Hayami Chika
Lồng tiếng M・A・O
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Water Tokiwa Nanaka
常盤 ななか ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 4,625 24,648 + ???
ATK 1,484 8,136 + ???
DEF 1,476 7,797 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Phương án này thấy thế nào?
●Tăng sát thương Blast
●Tăng sức tấn công
●Loại bỏ Trạng thái suy giảm [★5]
Magia White Camellia
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức phòng ngự
●Loại bỏ Trạng thái bổ trợ [★4~5]
Doppel Doppel của Hai Mặt
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức phòng ngự
●Giám sức tấn công
●Loại bỏ Trạng thái bổ trợ


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
15,947 5,081 4,982
HP + 5% Item AquaOrb A x 9 ATK + 5% Item AquaOrb C x 4 DEF + 5% Item AquaOrb B x 7
Accele + 3% Item KaidanMonument x 3 Blast + 7% Item RainbowOrb x 2 Charge + 3% Item TachimimiHousoushi x 8
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
20,743 6,606 6,479
HP + 6% Item AquaOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item AquaOrb C x 6
Accele + 4% Item NankinjouKusari x 8 Blast + 8% Item TachimimiWata x 6 Charge + 4% Item OkujoKagi x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
24,648 8,136 7,797
HP + 7% Item AquaOrb B x 15 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 7% Item AquaOrb C x 10
Accele + 5% Item CuratorHood x 10 Blast + 9% Item IkigamiMizugame x 8 Charge + 5% Item MailGlider x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1092 Phương án này thấy thế nào?
この策はいかがでしょうか?
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Tăng sát thương Blast V
(60%)
VII
(70%)
VIII
(75%)
● Tăng sức tấn công V
(30%)
VII
(35%)
VIII
(37.5%)
● Loại bỏ Trạng thái suy giảm [★5] - - 100%


● MAGIA

Icon skill 1014 White Camellia
白椿
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
III
(320%)
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
-20% -25% -25% -2.5%
● Loại bỏ Trạng thái bổ trợ [★4~5]
Tác động: Tất cả địch
- 100% 100% 0


● DOPPEL

DoppelIcon 3005 Doppel của Hai Mặt
表裏のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
-27.5% -2.5%
● Giám sức tấn công
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
-22.5% -2.5%
● Loại bỏ Trạng thái bổ trợ
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item AquaBook A x 4 Item HitsujiFue x 4 Item AquaBook B x 2 Item NankinjouKusari x 2
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item AquaBook A x 6 Item EnbiHane x 6 Item AquaBook B x 4 Item NankinjouKusari x 4 Item AquaBook C x 2 Item KaidanMonument x 2
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item AquaBook A x 8 Item TachimimiHousoushi x 8 Item AquaBook B x 6 Item NankinjouKusari x 6 Item AquaBook C x 4 Item HitsujiTsuno x 4
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item AquaBook A x 10 Item KagamiShoutaijou x 10 Item AquaBook B x 8 Item KaidanMonument x 4 Item AquaBook C x 6 Item TachimimiWata x 6
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Meika no Mono toshite ID: 1087
MemoriaIcon Meika no Mono toshite Icon skill 1168 Blast Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Blast 100% 100% Dành riêng cho
Tokiwa Nanaka
Tác động Toàn đội / 1-lượt Số lượt hồi 15 13


◆ Thông tin khác

Thăng cấp & Khai mở Doppel

Banner 0186 m
※Thời gian áp dụng: Từ 16/01/2019 ~
※Nhiệm vụ: Không có
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.