FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Tomoe Mami S4
Minh họa

Tomoe Mami S5
Minh họa

Tomoe Mami SD

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Mizuhashi Kaori
Nguyên tác Madoka Magica
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Plant Tomoe Mami
巴 マミ ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 4,687 20,941
ATK 2,079 9,652
DEF 1,480 6,553
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Tiro Duet!
●Tăng sát thương gây ra
●Gây Trói buộc
●Gây Thiêu đốt
Magia Tiro Finale
●Sát thương toàn bộ địch
●Có tỉ lệ gây Trói buộc
●Giảm sức phòng ngự bản thân
●Có tỉ lệ gây Thiêu đốt [★5]
Doppel Doppel của Mời Gọi
●Sát thương toàn bộ địch
●Có tỉ lệ gây Trói buộc
●Có tỉ lệ gây Thiêu đốt


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
16,629 7,646 5,212
HP +6% Item ForestOrb C x6 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +5% Item ForestOrb B x12
Accele +6% Item NankinjouKusari x8 Blast +4% Item TachimimiHousoushi x12 Charge +6% Item TachimimiWata x6
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
20,941 9,652 6,553
HP +7% Item ForestOrb C x10 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item ForestOrb B x15
Accele +7% Item MachibitoumaSharin x10 Blast +5% Item EmaMizuhiki x15 Charge +7% Item TachimimiWata x8


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1087 Tiro Duet!
ティロ・デュエット!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sát thương gây ra VII
(35%)
IX
(40%)
● Gây Trói buộc 100% 100%
● Gây Thiêu đốt 100% 100%


Magia

Icon skill 1014 Tiro Finale
ティロ・フィナーレ
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
VI
(350%)
VIII
(370%)
10%
● Có tỉ lệ gây Trói buộc
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
47.5% 52.5% 0
● Giảm sức phòng ngự bản thân
Tác động: Bản thân / 1-lượt
-50% -50% 0
● Có tỉ lệ gây Thiêu đốt [★5]
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
- 52.5% 0


Doppel

DoppelIcon 2005 Doppel của Mời Gọi
ご招待のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
X
(858%)
22%
● Có tỉ lệ gây Trói buộc
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
55% 0
● Có tỉ lệ gây Thiêu đốt
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
55% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x5 Item OkujoKagi x5 Item ForestBook B x3 Item EmaMizuhiki x3 Item ForestBook C x1 Item TachimimiWata x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item ForestBook A x7 Item HitsujiFue x7 Item ForestBook B x5 Item NankinjouKusari x5 Item ForestBook C x3 Item HitsujiTsuno x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item ForestBook A x9 Item TachimimiHousoushi x9 Item ForestBook B x7 Item EmaMizuhiki x7 Item ForestBook C x5 Item OkujoBalloon x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item ForestBook A x11 Item EnbiHane x11 Item ForestBook B x9 Item MachibitoumaSharin x5 Item ForestBook C x7 Item HitsujiTsuno x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Mermoria đặc quyền
Tsuka no Ma no Kyuusoku ID: 1082
MemoriaIcon Tsuka no Ma no Kyuusoku Icon skill 1161 Monopolize Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Disc bản thân

100%

100%

Dành riêng cho
Tomoe Mami
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 15 13