FANDOM


MemoriaType Skill 東西の講和
Hòa bình Đông-Tây
Memoria 1224 c

Minh họa:
Icon skill 1134 Aiming
Công dụng Mặc định Tối đa
●Có tỉ lệ / Loại bỏ Né tránh
Tác động: Bản thân / 1-lượt
VI 100%
Số lượt hồi chiêu 5 4
Chỉ số cộng thêm HP 760 1,900
ATK 0 0
DEF 841 2,102
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu 【Event】【Giới hạn sự kiện】
20180608 YobimizuHorokobi
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.