FANDOM


Mã số Biểu tượng Công dụng / Ý nghĩa
Kỹ năng Trạng thái
Charm
Icon status Charm
Quyến rũ
Stun
Icon status Stun
Choáng
Restraint
Icon status Restraint
Trói buộc
Poison
Icon status Poison
Nhiễm độc
Burn
Icon status Burn
Thiêu đốt
Curse
Icon status Curse
Nguyền rủa
Fog
Icon status Fog
Sương mù
Darkness
Icon status Darkness
Bóng tối
Dazzle
Icon status Dazzle
Lóa mắt
SkillBlock
Icon status SkillBlock
Khóa Kỹ năng
MagiaBlock
Icon status MagiaBlock
Khóa Magia
HPBlock
Icon status HPBlock
Khóa hồi phục HP
MPBlock
Icon status MPBlock
Khóa hồi phục MP
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.