FANDOM


Mã số Biểu tượng Công dụng / Ý nghĩa
Kỹ năng Trạng thái
Charm Quyến rũ
Stun Choáng
Restraint Trói buộc
Poison Nhiễm độc
Burn Thiêu đốt
Curse Nguyền rủa
Fog Sương mù
Darkness Bóng tối
Dazzle Lóa mắt
SkillBlock Khóa Kỹ năng
MagiaBlock Khóa Magia
HPBlock
Icon status HPBlock
Khóa hồi phục HP
MPBlock
Icon status MPBlock
Khóa hồi phục MP
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.