FANDOM


Costume

Trong Magia Record, có chức năng Thay đổi trang phục cho nhân vật. Khi đổi trang phục, model nhân vật ở giao diện chính (Home) sẽ đổi trang phục theo mẫu đã chọn.

Mỗi nhân vật được trang bị sẵn 2 trang phục ban đầu, là trang phục puella magiđồng phục học sinh (riêng một số nhân vật như Yachiyo, vốn là sinh viên, thì được thay bằng thường phục). Người chơi có thể sở hữu thêm các trang phục khác từ Gacha (theo thông tin hiện tại).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.