FANDOM


MemoriaType Skill 生まれながらのわたしは...
Trời sinh tôi đã là...
Memoria Umarenagara no Watashi wa

Minh họa: ちょこ庵
Icon skill 1101 Blast Break
Công dụng Mặc định Tối đa
●Giảm sát thương Blast
Tác động: Đơn mục tiêu / 3-lượt
IX X
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 846 2,115
ATK 0 0
DEF 746 1,915
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Gacha
Hồi ức
Không cách nào để chiến đấu... Buộc phải dựa vào người khác để sinh tồn...
Tôi đã định mục nát chết đi... mà chẳng biết được nguyện ước có thành hiện thực hay chưa...
Lời thì thầm bên tai đó, là lời cứu thoát hay một lời nguyền...
"Yakumo Mitama, cô cũng lại là một Puella Magi cầu đến sự nguyền rủa của Nayuta nhỉ."
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.