FANDOM


MemoriaType Skill 占い禁止令
Lệnh cấm bói
Memoria 1212 c

Minh họa: mepo
Icon skill 1098 Quell Resist
Công dụng Mặc định Tối đa
●Giảm đề kháng Trạng thái dị thường
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
II III
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 430 1,075
ATK 0 0
DEF 510 1,275
Đối tượng Anna Meru
Cách sở hữu Normal Gacha
Hoàn thành Truyện riêng của「Anna Meru
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.