FANDOM

Harusame-tan

Content Moderator

[[Category:]]

CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Card NoData c
Minh họa

Card NoData c
Minh họa

Thiết kế ムラ黒江
Lồng tiếng 岡咲美保
Nguyên tác [[:Category:|]]
Ngày ra mắt 24/05/2019
Cách sở hữu
Harusame-tan
更紗 帆奈 ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 5,014 + ???
ATK 2,114 + ???
DEF 1,586 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect .
●Tăng sức tấn công
●Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường
●C必ず魅了
Magia .
●Sát thương một mục tiêu
●Miễn nhiễm Trói buộc
●M攻撃・防御力DOWN
●M必ず回避
Doppel [[|Doppel của ]]
●Sát thương một mục tiêu
●Miễn nhiễm Trói buộc
●M攻撃・防御力DOWN
●M必ず回避


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
HP + 5% 30px x 6 ATK + 8% 30px x 3 DEF + 4% 30px x 12
Accele + 6% Item RhytonRibbon x 6 Blast + 6% Item KomoriTotte x 8 Charge + 4% Item IkigamiKedama x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
HP + 6% 30px x 10 ATK + 9% 30px x 3 DEF + 5% 30px x 15
Accele + 7% Item JinkouchinouCode x 8 Blast + 7% Item IkigamiMizugame x 10 Charge + 5% Item RurouKui x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 .
あたしの言った通りにね!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công
(30%)

(35%)
● Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường
(27.5%)

(32.5%)
● C必ず魅了 65% 100%


● MAGIA

Icon skill 1012 .
ナイトメア・キャッチャー
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: TARGET

(680%)

(720%)
10
● Miễn nhiễm Trói buộc
Tác động: TARGET1
45%
(100%)
0
● M攻撃・防御力DOWN
Tác động: TARGET3
10% 15% 2.5
● M必ず回避
Tác động: TARGET3
- 30% 2.5


● DOPPEL

DoppelIcon NoData [[|Doppel của ]]
反駁のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: TARGET

(1672%)
22
● Miễn nhiễm Trói buộc
Tác động: TARGET1

(100%)
0
● M攻撃・防御力DOWN
Tác động: TARGET3
25% 2.5
● M必ず回避
Tác động: TARGET3
30% 2.5


Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x 5 Item MailGlider x 5 Item DarkBook B x 3 Item OwlBucket x 3 Item DarkBook C x 1 Item HitsujiTsuno x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item DarkBook A x 7 Item IkigamiKedama x 7 Item DarkBook B x 5 Item StaffKeySwitch x 5 Item DarkBook C x 3 Item JinkouchinouCode x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item DarkBook A x 9 Item TachimimiHousoushi x 9 Item DarkBook B x 7 Item MailGlider x 7 Item DarkBook C x 5 Item SpeakerBell x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item DarkBook A x 11 Item OwlBucket x 11 Item DarkBook B x 9 Item RurouKui x 5 Item DarkBook C x 7 Item IkigamiMizugame x 7
Item CurseChip x 1,000,000
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.