FANDOM

WarriorKK

Bureaucrat Founder
  • I was born on June 11
  • My occupation is NEET
  • I am Female
(Difference between revisions) | Message Wall:WarriorKK
 
Line 1: Line 1:
 
Đừng trông đợi đây sẽ hoàn thành một điều gì đó.<br />Vì đây làm việc theo tâm trạng, mà tâm trạng là thứ rất mau thay đổi.
 
Đừng trông đợi đây sẽ hoàn thành một điều gì đó.<br />Vì đây làm việc theo tâm trạng, mà tâm trạng là thứ rất mau thay đổi.
 
{{Shop|ReqItem=Stone}}
 
{{Shop_Content|GetItem=Ticket|GetNo=1|ReqNo=25}}
 

Latest revision as of 09:08, August 3, 2018

Đừng trông đợi đây sẽ hoàn thành một điều gì đó.
Vì đây làm việc theo tâm trạng, mà tâm trạng là thứ rất mau thay đổi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.