FANDOM

WarriorKK

Bureaucrat Founder
  • I was born on June 11
  • My occupation is NEET
  • I am Female
Revision as of 09:08, August 3, 2018 by WarriorKK (wall | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
| Message Wall:WarriorKK

Đừng trông đợi đây sẽ hoàn thành một điều gì đó.
Vì đây làm việc theo tâm trạng, mà tâm trạng là thứ rất mau thay đổi.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.