FANDOM


20171110 AnoHinoIchibanwoKoete
※Xem thêm: Tái diễn: Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy

Tổng quan
※Sự kiện: Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy
   あの日の一番を超えて
※Thời gian: Từ 14:00 ngày 10/11/2017 ~ đến 12:59 ngày 20/11/2017
※Phân loại: Tower
Announce event 10071


Về sự kiện「Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy」
Announce event 10072

1. Thu thập「Nước Tăng Lực Đặc Chế Mitama」
Người chơi có thể thu thập「Nước Tăng Lực Đặc Chế Mitama」tại các trận đấu thông thường, bao gồm:

 • Chính Truyện
 • Ngoại Truyện
 • Truyện riêng nhân vật
 • Kết giới Cường Hóa
 • Kết giới Thức Tỉnh


Ngoài ra, khi trang bị Memoria dưới đây sẽ tăng lượng「Nước Tăng Lực」có thể nhận được:
※Số trong ngoặc là giá trị khi đã Limit Break lên tối đa.

MemoriaIcon Kokorochiyoi Unbalance
Kokorochiyoi Unbalance
Bonus: +3 (+7)
MemoriaIcon Omoigakenai Reaction
Omoigakenai Reaction
Bonus: +2 (+5)
MemoriaIcon Nandemo nai Hi
Nandemo nai Hi
Bonus: +1 (+2)


2. Thực hiện trận đấu trong sự kiện
Hãy sử dụng「Nước Tăng Lực Đặc Chế Mitama」để thực hiện các trận đấu trong sự kiện, và thu thập
Gạo Chính Hãng Cao Cấp」từ các trận đấu ấy để đổi lấy vật phẩm trong Cửa hàng của sự kiện.

Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy」có hai loại trận đấu:

 • Cốt Truyện
  Là chế độ mà người chơi có thể tận hưởng câu chuyện của sự kiện.
 • Thử Thách
  Là chế độ với những trận đấu có độ khó cao, giúp thu thập số lượng lớn「Gạo Chính Hãng」.


3. Sở hữu các trang phục giới hạn
Hoàn thành các trận đấu trong sự kiện「Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy」,
người chơi có thể sở hữu Trang phục của「Awane Kokoro」và「Kagami Masara」.

Announce event 10073

Cách sở hữu:

 • Trang phục của Awane Kokoro: Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 10.
 • Trang phục của Kagami Masara: Hoàn thành Thử Thách - Trận 5.

Kokoro & Masara Pick-Up

20171110 KokoroPickUp
※Thời gian: Từ 14:00 ngày 10/11/2017 ~ đến 12:59 ngày 20/11/2017
Puella Magi chỉ định Memoria chỉ định
CharIcon AwaneKokoro CharIcon KagamiMasara MemoriaIcon Nandemo nai Hi MemoriaIcon Kuukyo datta Sekai

Sự kiện「Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy」bao gồm các Cửa hàng:

 • 「Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy」
 • 「Destiny Bottle」


Cửa hàng「Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy」
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Đến 12:59 ngày 27/11/2017
MemoriaIcon Kokorochiyoi Unbalance Memoria「Kokorochiyoi Unbalance
10 Item Event1007 x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
MemoriaIcon Omoigakenai Reaction Memoria「Omoigakenai Reaction
20 Item Event1007 x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Home 1007 Cảnh nền「Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy」
1 Item Event1007 x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DestinyBottle Destiny Bottle
25 Item Event1007 x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item GachaTicket Gacha Ticket
10 Item Event1007 x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item BPPotion Thuốc hồi BP
10 Item Event1007 x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item APPotion Thuốc hồi AP
5 Item Event1007 x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item CurseChipSet Curse Chip x100,000
20 Item Event1007 x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MagiaChip Magia Chip
50 Item Event1007 x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MasterGem B Master Gem+
100 Item Event1007 x 1
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MasterGem C Master Gem++
50 Item Event1007 x 3
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightOrb A Light Orb
20 Item Event1007 x 1
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightOrb B Light Orb+
15 Item Event1007 x 2
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightOrb C Light Orb++
10 Item Event1007 x 3
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item OwlBucket Owl no Bucket
15 Item Event1007 x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item RhytonRibbon Rhyton no Ribbon
10 Item Event1007 x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MachibitoumaSharin Machibito-uma no Sharin
10 Item Event1007 x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item RainbowOrb Rainbow Orb
3 Item Event1007 x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FlameBook A Flame Book
15 Item Event1007 x 1
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FlameBook B Flame Book+
10 Item Event1007 x 3
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FlameBook C Flame Book++
5 Item Event1007 x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item AquaBook A Aqua Book
15 Item Event1007 x 1
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item AquaBook B Aqua Book+
10 Item Event1007 x 3
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item AquaBook C Aqua Book++
5 Item Event1007 x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item ForestBook A Forest Book
15 Item Event1007 x 1
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item ForestBook B Forest Book+
10 Item Event1007 x 3
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item ForestBook C Forest Book++
5 Item Event1007 x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightBook A Light Book
15 Item Event1007 x 1
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightBook B Light Book+
10 Item Event1007 x 3
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightBook C Light Book++
5 Item Event1007 x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DarkBook A Dark Book
15 Item Event1007 x 1
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DarkBook B Dark Book+
10 Item Event1007 x 3
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DarkBook C Dark Book++
5 Item Event1007 x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item CurseChipSet Curse Chip x1,000
- Item Event1007 x 1
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:

Cửa hàng「Destiny Bottle」
DesBotShop
※Hạn quy đổi: Đến 12:59 ngày 27/11/2017
※Puella Magi: Cho phép đổi Destiny Gem của「★4 Awane Kokoro
※Xem thêm: Destiny Bottle


Lưu ý
 • Các Cảnh nền trong Cửa hàng sự kiện lần này không có nhạc nền riêng.

※Hạn nhận thưởng: Đến 12:59 ngày 27/11/2017
Phần thưởng Nhiệm vụ
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 1
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 2
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 3
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 4
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 5
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 6
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 7
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 8
Item MagiaStone x 5 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 9
Item Costume x 1 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 10
Item MagiaStone x 20 Hoàn thành Thử Thách - Trận 1
Item MagiaStone x 20 Hoàn thành Thử Thách - Trận 2
Item MagiaStone x 20 Hoàn thành Thử Thách - Trận 3
Item MagiaStone x 20 Hoàn thành Thử Thách - Trận 4
Item Costume x 1 Hoàn thành Thử Thách - Trận 5
Item MagiaStone x 20 Hoàn thành Thử Thách - Trận 6
Item MagiaStone x 20 Hoàn thành Thử Thách - Trận 7
Item MagiaStone x 20 Hoàn thành Thử Thách - Trận 8
Item MagiaStone x 20 Hoàn thành Thử Thách - Trận 9
Item MagiaStone x 20 Hoàn thành Thử Thách - Trận 10

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.