FANDOM


Banner 0141 m
※Xem thêm: Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy

Tổng quan
※Sự kiện: Tái diễn: Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy
   【復刻】あの日の一番を超えて
※Thời gian: Từ 14:00 ngày 18/09/2018 ~ đến 12:59 ngày 25/09/2018
※Phân loại: Tower
Announce event 10071


Về sự kiện「Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy (tái diễn)」
Announce event 10361

1. Thu thập「Nước Tăng Lực Đặc Chế Mitama」
Người chơi có thể thu thập「Nước Tăng Lực Đặc Chế Mitama」tại các trận đấu thông thường, bao gồm:

 • Chính Truyện
 • Ngoại Truyện
 • Truyện riêng nhân vật
 • Kết giới Cường Hóa
 • Kết giới Thức Tỉnh


Ngoài ra, khi trang bị Memoria dưới đây sẽ tăng lượng「Nước Tăng Lực」có thể nhận được:
※Số trong ngoặc là giá trị khi đã Limit Break lên tối đa.

Memoria 1255 s
Taisetsu na Hito wo Mamoru Chikara
Bonus: +3 (+7)
MemoriaIcon Kokorochiyoi Unbalance
Kokorochiyoi Unbalance
Bonus: +3 (+5)
MemoriaIcon Omoigakenai Reaction
Omoigakenai Reaction
Bonus: +2 (+3)
MemoriaIcon Nandemo nai Hi
Nandemo nai Hi
Bonus: +1 (+2)


2. Thực hiện trận đấu trong sự kiện
Hãy sử dụng「Nước Tăng Lực Đặc Chế Mitama」để thực hiện các trận đấu trong sự kiện, và thu thập
Gạo Chính Hãng Cao Cấp」từ các trận đấu ấy để đổi lấy vật phẩm trong Cửa hàng của sự kiện.

Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy (tái diễn)」có hai loại trận đấu:

 • Cốt Truyện
  Là chế độ mà người chơi có thể tận hưởng câu chuyện của sự kiện.
 • Thử Thách
  Là chế độ với những trận đấu có độ khó cao, giúp thu thập số lượng lớn「Gạo Chính Hãng」.

3. Nhiệm vụ sự kiện
Hoàn thành tất cả các trận đấu và nhiệm vụ của sự kiện,
người chơi có thể thu thập tổng cộng Item MagiaStone Magia Stone x172.


Những thay đổi so với phiên bản trước
 • Phần Cốt Truyện của sự kiện được bổ sung thêm nội dung từ góc nhìn của Yakumo Mitama.
 • Bổ sung và thay đổi về Nhiệm vụ giới hạn, Cửa hàng của sự kiện.

Kokoro & Masara Pick-Up

Banner 0140 m
※Thời gian: Từ 14:00 ngày 18/09/2018 ~ đến 12:59 ngày 25/09/2018
Puella Magi chỉ định Memoria chỉ định
CharIcon AwaneKokoro CharIcon KagamiMasara Memoria 1255 s MemoriaIcon Nandemo nai Hi MemoriaIcon Kuukyo datta Sekai

Sự kiện「Tái diễn: Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy」bao gồm các Cửa hàng:

 • 「Tái diễn: Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy」


Cửa hàng「Tái diễn: Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy」
Announce event 10362
Nội dung cửa hàng
※Hạn quy đổi: Đến 12:59 ngày 02/10/2018
CharIcon KagamiMasara Puella Magi「Kagami Masara
1 Item Event1007 x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Costume Trang phục của Awane Kokoro
1 Item Event1007 x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Costume Trang phục của Kagami Masara
1 Item Event1007 x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
MemoriaIcon Kokorochiyoi Unbalance Memoria「Kokorochiyoi Unbalance
10 Item Event1007 x 50
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
MemoriaIcon Omoigakenai Reaction Memoria「Omoigakenai Reaction
20 Item Event1007 x 20
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item Home 1007 Cảnh nền「Vượt Qua Ấn Tượng Ngày Ấy」
1 Item Event1007 x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item GachaTicket Gacha Ticket
5 Item Event1007 x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item BPPotion Thuốc hồi BP
10 Item Event1007 x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item APPotion Thuốc hồi AP
5 Item Event1007 x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item CurseChipSet Curse Chip x100,000
10 Item Event1007 x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MagiaChip Magia Chip
10 Item Event1007 x 3
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MasterGem B Master Gem+
100 Item Event1007 x 1
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MasterGem C Master Gem++
50 Item Event1007 x 3
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightOrb A Light Orb
25 Item Event1007 x 1
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightOrb B Light Orb+
20 Item Event1007 x 2
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightOrb C Light Orb++
15 Item Event1007 x 3
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item EnbiHane Enbi no Hane
15 Item Event1007 x 3
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item NankinjouKusari Nankinjou no Kusari
15 Item Event1007 x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item OwlBucket Owl no Bucket
15 Item Event1007 x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item MailGlider Mail no Glider
15 Item Event1007 x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item StaffKeySwitch Staff no Key Switch
15 Item Event1007 x 5
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item RhytonRibbon Rhyton no Ribbon
10 Item Event1007 x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item JinkouchinouCode Jinkouchinou no Code
10 Item Event1007 x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item CuratorHood Curator no Hood
10 Item Event1007 x 10
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item RainbowOrb Rainbow Orb
3 Item Event1007 x 30
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FlameBook A Flame Book
15 Item Event1007 x 2
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FlameBook B Flame Book+
10 Item Event1007 x 4
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item FlameBook C Flame Book++
5 Item Event1007 x 8
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item AquaBook A Aqua Book
15 Item Event1007 x 2
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item AquaBook B Aqua Book+
10 Item Event1007 x 4
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item AquaBook C Aqua Book++
5 Item Event1007 x 8
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item ForestBook A Forest Book
15 Item Event1007 x 2
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item ForestBook B Forest Book+
10 Item Event1007 x 4
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item ForestBook C Forest Book++
5 Item Event1007 x 8
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightBook A Light Book
15 Item Event1007 x 2
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightBook B Light Book+
10 Item Event1007 x 4
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item LightBook C Light Book++
5 Item Event1007 x 8
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DarkBook A Dark Book
15 Item Event1007 x 2
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DarkBook B Dark Book+
10 Item Event1007 x 4
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item DarkBook C Dark Book++
5 Item Event1007 x 8
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:
Item CurseChipSet Curse Chip x1,000
- Item Event1007 x 1
Số lượng cho phép: Vật phẩm yêu cầu:


Lưu ý

※Hạn nhận thưởng: Đến 12:59 ngày 02/10/2018
Phần thưởng Nhiệm vụ
Item LightOrb A x 9 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 1
Item LightOrb B x 6 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 2
Item LightOrb C x 3 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 3
Item KagamiShoutaijou x 6 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 4
Item HitsujiFue x 4 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 5
Item HitsujiTsuno x 4 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 6
Item RhytonRibbon x 3 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 7
Item KagamiShoutaijou x 6 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 8
Item LightOrb B x 6 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 9
Item LightOrb C x 3 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 10
Item HitsujiFue x 4 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 11
Item HitsujiTsuno x 4 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 12
Item TachimimiWata x 3 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 13
Item RhytonRibbon x 3 Hoàn thành Cốt Truyện - Trận 14
Item MagiaStone x 10 Hoàn thành Thử Thách - Trận 1
Item MagiaStone x 10 Hoàn thành Thử Thách - Trận 2
Item MagiaStone x 10 Hoàn thành Thử Thách - Trận 3
Item MagiaStone x 10 Hoàn thành Thử Thách - Trận 4
Item MagiaStone x 10 Hoàn thành Thử Thách - Trận 5
Item MagiaStone x 10 Hoàn thành Thử Thách - Trận 6
Item MagiaStone x 10 Hoàn thành Thử Thách - Trận 7
Item MagiaStone x 10 Hoàn thành Thử Thách - Trận 8
Item MagiaStone x 10 Hoàn thành Thử Thách - Trận 9
Item MagiaStone x 10 Hoàn thành Thử Thách - Trận 10

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.