FANDOMNhững vật phẩm Cường hóa / Thức tỉnh thường gặp
Nhóm vật phẩm cấp thấp
Item EnbiHane
Enbi no Hane
(Cánh Én)
Item KagamiShoutaijou
Kagami no Shoutaijou
(Thư)
Item TachimimiHousoushi
Tachimimi no Housoushi
(Giấy)
Item HitsujiFue
Hitsuji no Fue
(Tù Và)
Item OkujoKagi
Okujo no Kagi
(Chìa)
Item FurikoNeji
Furiko no Neji
(Bánh Răng)
Item KomoriDaiza
Komori no Daiza
(thường gọi: Bình Sinh Tố)
Item IkigamiKedama
Ikigami no Kedama
(thường gọi: Banh Lông)
Item GomuUkiwa
Gum no Ukiwa
(thường gọi: Bánh Pie)
Item RurouKui
Rurou no Kui
(thường gọi: Cây Giáo)
Nhóm vật phẩm cấp trung
Item SunabaMakigai
Sunaba no Makigai
(Vỏ Sò)
Item NankinjouKusari
Nankinjou no Kusari
(Xích)
Item EmaMizuhiki
Ema no Mizuhiki
(Dây)
Item OwlBucket
Owl no Bucket
(Chậu)
Item MailGlider
Mail no Glider
(thường gọi: Kẻng)
Item StaffKeySwitch
Staff no Key Switch
(thường gọi: Ống Tiêm)
Item MascotTategami
Mascot no Tategami
(thường gọi: Bờm Sư)
Item KumaErimaki
Kuma no Erimaki
(thường gọi: )
Nhóm vật phẩm cấp cao
(chỉ có từ Ma Nữ hoặc Uwasa)
Item SunabaShovel
Sunaba no Shovel
(Xẻng)
Item KaidanMonument
Kaidan no Monument
(thường gọi: Cầu Thang)
Item MachibitoumaSharin
Machibito-uma no Sharin
(Bánh Xe)
Item RhytonRibbon
Rhyton no Ribbon
(Nơ)
Item JinkouchinouCode
Jinkouchinou no Code
(Mã)
Item CuratorHood
Curator no Hood
(thường gọi: Lồng Bàn)
Item BigFerrisTurbine
Big Ferris no Turbine
(Tua-bin)
Item SpeakerBell
Speaker no Bell
(Loa)
Item KumaBolt
Kuma no Bolt
(Ốc Vít)
Item TachimimiWata
Tachimimi no Wata
(Bông Gòn)
Item HitsujiTsuno
Hitsuji no Tsuno
(Sừng)
Item OkujoBalloon
Okujo no Balloon
(Bong Bóng)
Item FurikoJuushin
Furiko no Juushin
(thường gọi: Mặt Cười)
Item KomoriTotte
Komori no Totte
(thường gọi: Cây Que)
Item IkigamiMizugame
Ikigami no Mizugame
(Bình Nước)


Những vật phẩm Cường hóa / Thức tỉnh khác
Hình ảnh Tên vật phẩm Ghi chú
Item AyameMarble Bi Ba Màu ●Vật phẩm chuyên dụng cho Mikuri Ayame
●Quy đổi từ sự kiện「Và Khi Hoa Đỗ Quyên Khoe Sắc
Item UmikaBookA Sách Thức Tỉnh của Umika ●Vật phẩm chuyên dụng cho Misaki Umika
●Quy đổi từ sự kiện「Another Daze
Item UmikaBookB Sách Ma Đạo của Umika ●Vật phẩm chuyên dụng cho Misaki Umika
●Quy đổi từ sự kiện「Another Daze
Item MelissaFlower Hoa Cài Tóc của Melissa ●Vật phẩm chuyên dụng cho Melissa de Vignolles
●Quy đổi từ sự kiện「Tiếng Chuông Vang Vượt Thời Gian
Item MelissaMedicine Thuốc Luyện Kim của Melissa ● Vật phẩm chuyên dụng cho Melissa de Vignolles
● Quy đổi từ sự kiện「Tiếng Chuông Vang Vượt Thời Gian
Item SeikaCharm Trang Sức Hình Giọt Nước ● Vật phẩm chuyên dụng cho Kumi Seika
● Quy đổi từ sự kiện「Bái Bai, Ngày Mai Gặp Lại
Item ArisaRibbon Nơ Buộc Tóc của Arisa ● Vật phẩm chuyên dụng cho Narumi Arisa
● Quy đổi từ sự kiện「Cross Connection
Item ArisaCandy Kẹo Que của Arisa ● Vật phẩm chuyên dụng cho Narumi Arisa
● Quy đổi từ sự kiện「Cross Connection
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.