FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Yagami Hayate S3
Minh họa

Yagami Hayate S4
Minh họa

Yagami Hayate S5
Minh họa

Yagami Hayate SD

Thiết kế Seven Arcs Pictures
Lồng tiếng Ueda Kanna
Nguyên tác Lyrical Nanoha
Ngày ra mắt 17/06/2019
Cách sở hữu Giới hạn sự kiện
AttributeIcon Plant Yagami Hayate
八神 はやて ★ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 1,465 18,783 + ???
ATK 3,463 8,010 + ???
DEF 1,158 6,669 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Chỉ cần, bạn ở cùng tôi
●Tăng sức tấn công
●Có tỉ lệ gây Trói buộc trong đòn đánh
Magia Claíomh Solais
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức phòng ngự
Magia
Cường Hóa
.
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức phòng ngự


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
11,524 4,910 4,076
HP + 5% Item HayateExpansion x 1 ATK + 6% Item HayateExpansion x 1 DEF + 4% Item HayateExpansion x 1
Accele + 5% Item HayateExpansion x 1 Blast + 3% Item HayateExpansion x 1 Charge + 5% Item HayateExpansion x 1
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
15,158 6,460 5,367
HP + 6% Item HayateExpansion x 1 ATK + 7% Item HayateExpansion x 1 DEF + 5% Item HayateExpansion x 1
Accele + 6% Item HayateExpansion x 1 Blast + 4% Item HayateExpansion x 1 Charge + 6% Item HayateExpansion x 1
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
18,783 8,010 6,669
HP + 7% Item HayateExpansion x 1 ATK + 8% Item HayateExpansion x 1 DEF + 6% Item HayateExpansion x 1
Accele + 7% Item HayateExpansion x 1 Blast + 5% Item HayateExpansion x 1 Charge + 7% Item HayateExpansion x 1


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Chỉ cần, bạn ở cùng tôi
ただ、側にいてくれたら
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4 ★5
● Tăng sức tấn công V
(30%)
VII
(35%)
IX
(40%)
● Có tỉ lệ gây Trói buộc trong đòn đánh 40% 60% 65%


● MAGIA

Icon skill 1014 Claíomh Solais
クラウ・ソラス
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IV
(330%)
VI
(360%)
VIII
(370%)
10%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
-20% -25% -27.5 -2.5%


● MAGIA Cường Hóa

DoppelIcon NoData .
ウロボロス
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
X
(836%)
22%
● Giảm sức phòng ngự
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
-30% -2.5%


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item HayatePaper x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item HayatePaper x2
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item HayatePaper x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item HayatePaper x5
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Tattahitotsu no Takaramono ID: 1358
Memoria 1358 s Icon skill 1088 Tattahitotsu no Takaramono
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sát thương Magia
Trạng thái giảm sát thương nhận vào
IV
II
V
III
Dành riêng cho
Yagami Hayate
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.