FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Yakumo Mitama S4
Minh họa Punyan

Yakumo Mitama S5
Minh họa Punyan

Yakumo Mitama SD

Thiết kế Punyan
Lồng tiếng Horie Yui
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 13/04/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Void Yakumo Mitama
八雲 みたま ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Support
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 6,435 29,120
ATK 1,715 7,776
DEF 1,865 8,460
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Giá có cao thì chị cũng vô can nhé♪
●Hồi phục HP
●Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường
●Giảm sức phòng ngự
Magia Structure Destruction
●Gây Nguyền rủa
●Gây Nhiễm độc
●Gây Khóa Magia
●Tăng sức tấn công
●Gây Nguyền rủa lên bản thân
Doppel Doppel của Lời Nhắc: Ngươi chỉ là người phàm
●Gây Nguyền rủa cường hóa
●Gây Nhiễm độc cường hóa
●Gây Khóa Magia
●Tăng sức tấn công
●Gây Nguyền rủa lên bản thân


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
23,166 6,174 6,714
HP +8% Item RainbowOrb x3 ATK +5% Item DarkOrb C x12 DEF +5% Item LightOrb C x12
Accele +8% Item KaidanMonument x6 Blast +4% Item EmaMizuhiki x8 Charge +4% Item KagamiShoutaijou x12
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
29,120 7,776 8,460
HP +9% Item ForestOrb C x15 ATK +6% Item FlameOrb C x15 DEF +6% Item AquaOrb C x15
Accele +9% Item RainbowOrb x3 Blast +5% Item SunabaShovel x10 Charge +5% Item KomoriDaiza x15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1078 Giá có cao thì chị cũng vô can nhé♪
高くついても知らないわよぉ♪
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Hồi phục HP VII
(45%)
IX
(50%)
● Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường VII
(40%)
IX
(45%)
● Giảm sức phòng ngự V
(-15%)
V
(-15%)


Magia

Icon skill 1014 Structure Destruction
絶対自壊演舞
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Gây Nguyền rủa
Tác động: Tất cả địch
100% / 1-lượt 100% / 3-lượt 0
● Gây Nhiễm độc
Tác động: Tất cả địch
100% / 1-lượt 100% / 3-lượt 0
● Gây Khóa Magia
Tác động: Tất cả địch
100% / 1-lượt 100% / 3-lượt 0
● Tăng sức tấn công
Tác động: Toàn đội
25% / 1-lượt 35% / 3-lượt 2.5%
● Gây Nguyền rủa lên bản thân
Tác động: Bản thân
100% / 1-lượt 100% / 1-lượt 0


Doppel

DoppelIcon 1017 Doppel của Lời Nhắc: Ngươi chỉ là người phàm
メメントモリのドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Gây Nguyền rủa cường hóa
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 0
● Gây Nhiễm độc cường hóa
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 0
● Gây Khóa Magia
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 0
● Tăng sức tấn công
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
50% 2.5%
● Gây Nguyền rủa lên bản thân
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x5 Item FurikoNeji x5 Item FlameBook B x3 Item MailGlider x3 Item DarkBook C x1 Item CuratorHood x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item DarkBook A x7 Item OkujoKagi x7 Item AquaBook B x5 Item OwlBucket x5 Item LightBook C x3 Item OkujoBalloon x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item AquaBook A x9 Item HitsujiFue x9 Item LightBook B x7 Item EmaMizuhiki x7 Item FlameBook C x5 Item MachibitoumaSharin x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item LightBook A x11 Item KomoriDaiza x11 Item DarkBook B x9 Item JinkouchinouCode x9 Item ForestBook C x7 Item HitsujiTsuno x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Kurayami no Shoumei ID: 1198
MemoriaIcon Kurayami no Shoumei Icon skill 1130 Fast Mana Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Khởi đầu trận đấu với 15% MP

Dành riêng cho
Yakumo Mitama
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.