FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Yakumo Mitama S4
Minh họa Punyan

Yakumo Mitama S5
Minh họa Punyan

Yakumo Mitama SD

Thiết kế Punyan
Lồng tiếng Horie Yui
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 13/04/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Void Yakumo Mitama
八雲 みたま ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Support
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 6,435 29,120 + 5,243
ATK 1,715 7,776 + 1,637
DEF 1,865 8,460 + 2,054
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Giá có cao thì chị cũng vô can nhé♪
●Hồi phục HP
●Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường
●Giảm sức phòng ngự
Magia Structure Destruction
●Gây Nguyền rủa
●Gây Nhiễm độc
●Gây Khóa Magia
●Tăng sức tấn công
●Gây Nguyền rủa
Doppel Doppel của Lời Nhắc: Ngươi chỉ là người phàm
●Gây Nguyền rủa cường hóa
●Gây Nhiễm độc cường hóa
●Gây Khóa Magia
●Tăng sức tấn công
●Gây Nguyền rủa


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
23,166 6,174 6,714
HP + 8% Item RainbowOrb x 3 ATK + 5% Item DarkOrb C x 12 DEF + 5% Item LightOrb C x 12
Accele + 8% Item KaidanMonument x 6 Blast + 4% Item EmaMizuhiki x 8 Charge + 4% Item KagamiShoutaijou x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
29,120 7,776 8,460
HP + 9% Item ForestOrb C x 15 ATK + 6% Item FlameOrb C x 15 DEF + 6% Item AquaOrb C x 15
Accele + 9% Item RainbowOrb x 3 Blast + 5% Item SunabaShovel x 10 Charge + 5% Item KomoriDaiza x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1078 Giá có cao thì chị cũng vô can nhé♪
高くついても知らないわよぉ♪
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Hồi phục HP VII
(45%)
IX
(50%)
● Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường VII
(40%)
IX
(45%)
● Giảm sức phòng ngự V
(-15%)
V
(-15%)


● MAGIA

Icon skill 1014 Structure Destruction
絶対自壊演舞
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Gây Nguyền rủa
Tác động: Tất cả địch
100% / 1-lượt 100% / 3-lượt 0
● Gây Nhiễm độc
Tác động: Tất cả địch
100% / 1-lượt 100% / 3-lượt 0
● Gây Khóa Magia
Tác động: Tất cả địch
100% / 1-lượt 100% / 3-lượt 0
● Tăng sức tấn công
Tác động: Toàn đội
25% / 1-lượt 35% / 3-lượt 2.5%
● Gây Nguyền rủa
Tác động: Bản thân
100% / 1-lượt 100% / 1-lượt 0


● DOPPEL

DoppelIcon 1017 Doppel của Lời Nhắc: Ngươi chỉ là người phàm
メメントモリのドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Gây Nguyền rủa cường hóa
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 0
● Gây Nhiễm độc cường hóa
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 0
● Gây Khóa Magia
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 0
● Tăng sức tấn công
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
50% 2.5%
● Gây Nguyền rủa
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item ForestBook A x 5 Item FurikoNeji x 5 Item FlameBook B x 3 Item MailGlider x 3 Item DarkBook C x 1 Item CuratorHood x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item DarkBook A x 7 Item OkujoKagi x 7 Item AquaBook B x 5 Item OwlBucket x 5 Item LightBook C x 3 Item OkujoBalloon x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item AquaBook A x 9 Item HitsujiFue x 9 Item LightBook B x 7 Item EmaMizuhiki x 7 Item FlameBook C x 5 Item MachibitoumaSharin x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item LightBook A x 11 Item KomoriDaiza x 11 Item DarkBook B x 9 Item JinkouchinouCode x 9 Item ForestBook C x 7 Item HitsujiTsuno x 7
Item CurseChip x 1,000,000

Memoria đặc quyền

Kurayami no Shoumei ID: 1198
MemoriaIcon Kurayami no Shoumei Icon skill 1130 Fast Mana Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Khởi đầu trận đấu với 15% MP Dành riêng cho
Yakumo Mitama
Tác động Bản thân / Toàn trận đấu

◆ Tổng quan cường hóaEdit

※Đây là toàn bộ cường hóa khi Puella Magi đã đạt mức khai mở 100/100.

Chỉ số Emo HPHP + 5,243 Emo ATKATK + 1,637 Emo DEFDEF + 2,054
Disc Emo AcceleAccele + 6% Emo BlastBlast + 3% Emo Charge Charge + 5%
Emo Skill Kỹ năng Icon skill 1169 Disc Shuffle [ I ]
Rút lại Disc
Số lượt hồi: 4      Tác động: Toàn đội

100%
Emo Ability Nội tại Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1120 Shield Adept [ II ]
Trạng thái giảm sát thương nhận vào

II (10%)
Icon skill 1090 Accele Adept [ II ]
Tăng MP khi dùng Accele

II (12.5%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1155 Anti Seal-Magia
Miễn nhiễm Khóa Magia

100%
Icon skill 1201 Astral Shield [ III ]
Trang thái giảm sát thương Accele nhận vào
Trang thái giảm sát thương Magia nhận vào

II (10%)
IV (20%)
Icon skill 1092 Blast Adept [ II ]
Tăng sát thương Blast

II (16.5%)
Icon skill 1131 Skill Quick [ II ]
Có tỉ lệ Giảm thời gian hồi Kỹ năng

III (15%)
Icon skill 1150 Curse Edge [ II ]
Có tỉ lệ gây Nguyền rủa trong đòn đánh (1-lượt)

II (15%)
Icon skill 1183 Anti Jammer
Miễn nhiễm Khóa Kỹ năng

100%
Icon skill 1090 Accele Adept [ II ]
Tăng MP khi dùng Accele

II (12.5%)
Icon skill 1091 Charge Adept [ III ]
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge

III (12.5%)
Icon skill 1148 Poison Edge [ II ]
Có tỉ lệ gây Nhiễm độc trong đòn đánh (3-lượt)

II (15%)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.