FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Yakumo Mitama (Haregi) S4
Minh họa Punyan

Yakumo Mitama (Haregi) S5
Minh họa Punyan

Yakumo Mitama (Haregi) SD

Thiết kế Punyan
Lồng tiếng Horie Yui
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 01/01/2019
Cách sở hữu Giới hạn thời gian
AttributeIcon Void Yakumo Mitama (Haregi)
八雲 みたま (晴着ver.) ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 6,196 28,529 + ???
ATK 1,911 8,785 + ???
DEF 1,902 8,614 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Năm nay chắc sẽ lại là một năm tốt
●Hồi phục HP
●Tăng sức tấn công
●Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường
Magia New Year Carta Festival
●Sát thương toàn bộ địch
●Gây Nguyền rủa
●Có tỉ lệ [★4] / Gây Khóa Magia [★5]
●Gây Nhiễm độc [★5]
Doppel Doppel của Lời Nhắc: Ngươi chỉ là người phàm
●Sát thương toàn bộ địch
●Gây Nguyền rủa
●Gây Khóa Magia
●Gây Nhiễm độc


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
22,627 6,929 6,797
HP + 6% Item FlameOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item DarkOrb C x 6
Accele + 6% Item TachimimiWata x 6 Blast + 6% Item EmaMizuhiki x 8 Charge + 4% Item OkujoKagi x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
28,529 8,785 8,614
HP + 7% Item ForestOrb B x 15 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 7% Item AquaOrb C x 10
Accele + 7% Item HitsujiTsuno x 8 Blast + 7% Item CuratorHood x 10 Charge + 5% Item RurouKui x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1078 Năm nay chắc sẽ lại là một năm tốt
今年もいい1年になりそうね
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Hồi phục HP VI
(42.5%)
VIII
(47.5%)
● Tăng sức tấn công V
(30%)
VII
(35%)
● Tăng sát thương lên Trạng thái dị thường III
(30%)
V
(35%)


● MAGIA

Icon skill 1014 New Year Carta Festival
新春骨牌演舞
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
V
(340%)
VII
(360%)
10%
● Gây Nguyền rủa
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
100% 100% 0
● Có tỉ lệ [★4] / Gây Khóa Magia [★5]
Tác động: Tất cả địch / 2-lượt
52.5% 100% 0
● Gây Nhiễm độc [★5]
Tác động: Tất cả địch / 2-lượt
- 100% 0


● DOPPEL

DoppelIcon 1117 Doppel của Lời Nhắc: Ngươi chỉ là người phàm
メメントモリのドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
IX
(814%)
22%
● Gây Nguyền rủa
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
100% 0
● Gây Khóa Magia
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 0
● Gây Nhiễm độc
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x 5 Item EnbiHane x 5 Item FlameBook B x 3 Item SunabaMakigai x 3 Item ForestBook C x 1 Item MachibitoumaSharin x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item LightBook A x 7 Item KagamiShoutaijou x 7 Item AquaBook B x 5 Item StaffKeySwitch x 5 Item DarkBook C x 3 Item SunabaShovel x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item LightBook A x 9 Item KomoriDaiza x 9 Item ForestBook B x 7 Item MailGlider x 7 Item AquaBook C x 5 Item KomoriTotte x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item FlameBook A x 11 Item OwlBucket x 11 Item LightBook B x 9 Item RhytonRibbon x 5 Item LightBook C x 7 Item FurikoJuushin x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Mermoria đặc quyền
Mitama no Dream Osechi ID: 1292
Memoria 1292 s Icon skill 1166 Accele Draw
Mặc định Tối đa Chú thích
Rút ra Accele 100% 100% Dành riêng cho
Yakumo Mitama (Haregi)
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 15 13
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.