FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Yayoi Kanoko S2
Minh họa Punyan

Yayoi Kanoko S3
Minh họa Punyan

Yayoi Kanoko S4
Minh họa Punyan

Yayoi Kanoko SD

Thiết kế Punyan
Lồng tiếng Kakuma Ai
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Shadow Yayoi Kanoko
矢宵 かのこ ★ ★ ☆ ☆
Phân nhóm Attack
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 3,085 16,106
ATK 1,287 6,769
DEF 1,072 5,691
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Này là mẫu thiết kế kết hợp bởi đôi ta!
●Tăng sát thương gây ra
●Gây Quyến rũ trong đòn đánh
Magia Yayoi Collection
●Sát thương một mục tiêu [★2]
●Sát thương ngẫu nhiên [★3~4]
●Gây Quyến rũ


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Attack - Tấn công
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
9,668 4,061 3,405
HP +3% Item DarkOrb B x4 ATK +6% Item DarkOrb C x2 DEF +2% Item DarkOrb A x6
Accele +4% Item NankinjouKusari x3 Blast +2% Item KagamiShoutaijou x5 Charge +4% Item KaidanMonument x1
Item CurseChip x100,000
Lv.60
★★★
12,247 5,145 4,322
HP +4% Item DarkOrb B x7 ATK +7% Item DarkOrb C x4 DEF +3% Item DarkOrb A x9
Accele +5% Item TachimimiWata x3 Blast +3% Item HitsujiFue x8 Charge +5% Item RainbowOrb x2
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
16,106 6,769 5,691
HP +5% Item DarkOrb C x6 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +4% Item DarkOrb B x12
Accele +6% Item NankinjouKusari x8 Blast +4% Item EnbiHane x12 Charge +6% Item HitsujiTsuno x6


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1087 Này là mẫu thiết kế kết hợp bởi đôi ta!
私たちのコラボデザイン!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4
● Tăng sát thương gây ra III
(25%)
V
(30%)
VII
(35%)
● Gây Quyến rũ trong đòn đánh 100% 100% 100%


Magia

Icon skill 1012 Yayoi Collection
ヤヨイコレクション
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4
● Sát thương một mục tiêu [★2]
Tác động: Đơn mục tiêu
I
(600%)
- - 10%
● Sát thương ngẫu nhiên [★3~4]
Tác động: Mục tiêu ngẫu nhiên
- III
(320% / 2-lần)
V
(234.4% / 3-lần)
10%
● Gây Quyến rũ
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
100% 100% 100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x3 Item OkujoKagi x3
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item DarkBook A x5 Item HitsujiFue x5 Item DarkBook B x3 Item NankinjouKusari x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item DarkBook A x7 Item TachimimiHousoushi x7 Item DarkBook B x5 Item NankinjouKusari x5 Item DarkBook C x3 Item KaidanMonument x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item DarkBook A x9 Item EnbiHane x9 Item DarkBook B x7 Item KaidanMonument x3 Item DarkBook C x5 Item OkujoBalloon x5
Item CurseChip x1,000,000


◆ Mermoria đặc quyền
Yuuou Maishin ID: 1083
MemoriaIcon Yuuou Maishin Icon skill 1103 Charm Eyes
Mặc định Tối đa Chú thích
Có tỉ lệ gây Quyến rũ

IX

X

Dành riêng cho
Yayoi Kanoko
Tác động Tất cả địch / 1-lượt Số lượt hồi 15 13