FANDOM


MemoriaType Skill 寄り添い見守る心
.
Memoria Yorisoi Mimamoru Kokoro

Minh họa: SHAFT
Icon skill 1086 Guard Up
Công dụng Mặc định Tối đa
●Tăng sức phòng ngự
Tác động: Bản thân / 1-lượt
V VI
Số lượt hồi chiêu 6 5
Chỉ số cộng thêm HP 420 1,050
ATK 0 0
DEF 380 950
Đối tượng Tất cả nhân vật
Cách sở hữu Gacha
Hồi ức
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.