FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Yui Tsuruno S2
Minh họa Aoki Ume

Yui Tsuruno S3
Minh họa

Yui Tsuruno S4
Minh họa

Yui Tsuruno S5
Minh họa Sasagi Koushi

Yui Tsuruno SD

Yui Tsuruno SD2

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Natsukawa Shiina
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire Yui Tsuruno
由比 鶴乃 ★ ★ ☆ ☆ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 2,904 18,927
ATK 1,264 8,552
DEF 936 6,056
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Chuyện tới đâu ta hãy xử tới đó!
●Tăng sát thương Blast
●Tăng sức tấn công
Magia Flame Waltz
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sát thương Blast
●Tăng MP khi dùng Accele [★4~5]
●Né tránh [★5]
Doppel Doppel của Đoàn Viên
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sát thương Blast
●Tăng MP khi dùng Accele
●Né tránh


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
9,165 4,128 2,933
HP +4% Item FlameOrb B x4 ATK +5% Item FlameOrb C x2 DEF +3% Item FlameOrb A x6
Accele +4% Item MachibitoumaSharin x1 Blast +4% Item EmaMizuhiki x3 Charge +2% Item HitsujiFue x5
Item CurseChip x100,000
Lv.60
★★★
11,607 5,232 3,714
HP +5% Item FlameOrb B x7 ATK +6% Item FlameOrb C x4 DEF +4% Item FlameOrb A x9
Accele +5% Item RainbowOrb x2 Blast +5% Item OkujoBalloon x3 Charge +3% Item EnbiHane x8
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
15,270 6,888 4,885
HP +6% Item FlameOrb C x6 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +5% Item FlameOrb B x12
Accele +6% Item TachimimiWata x6 Blast +6% Item EmaMizuhiki x8 Charge +4% Item TachimimiHousoushi x12
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
18,927 8,552 6,056
HP +7% Item FlameOrb C x10 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item FlameOrb B x15
Accele +7% Item HitsujiTsuno x8 Blast +7% Item MachibitoumaSharin x10 Charge +5% Item EmaMizuhiki x15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1092 Chuyện tới đâu ta hãy xử tới đó!
出たとこ勝負で行こうよ!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4 ★5
● Tăng sát thương Blast III
(50%)
V
(60%)
VII
(70%)
IX
(80%)
● Tăng sức tấn công III
(25%)
V
(30%)
VII
(35%)
IX
(40%)


Magia

Icon skill 1014 Flame Waltz
炎扇斬舞
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
II
(310%)
IV
(330%)
VI
(350%)
VIII
(370%)
10%
● Tăng sát thương Blast
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
15% 25% 35% 45% 2.5%
● Tăng MP khi dùng Accele [★4~5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- - 20% 25% 2.5%
● Né tránh [★5]
Tác động: Bản thân / 1-lượt
- - - 100% 0


Doppel

DoppelIcon 1003 Doppel của Đoàn Viên
団欒のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
X
(858%)
10%
● Tăng sát thương Blast
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
55% 2.5%
● Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
30% 2.5%
● Né tránh
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x3 Item HitsujiFue x3
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item FlameBook A x5 Item EnbiHane x5 Item FlameBook B x3 Item EmaMizuhiki x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item FlameBook A x7 Item TachimimiHousoushi x7 Item FlameBook B x5 Item EmaMizuhiki x5 Item FlameBook C x3 Item MachibitoumaSharin x3
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item FlameBook A x9 Item KagamiShoutaijou x9 Item FlameBook B x7 Item MachibitoumaSharin x3 Item FlameBook C x5 Item HitsujiTsuno x5
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Aji wa ika hodo? ID: 1075
MemoriaIcon Aji wa ika hodo? Icon skill 1088 Magia Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sát thương Magia

IX

X

Dành riêng cho
Yui Tsuruno
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7