FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Yui Tsuruno S2
Minh họa Aoki Ume

Yui Tsuruno S3
Minh họa

Yui Tsuruno S4
Minh họa

Yui Tsuruno S5
Minh họa Sasagi Koushi

Yui Tsuruno SD

Yui Tsuruno SD2

Thiết kế Aoki Ume
Lồng tiếng Natsukawa Shiina
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 22/08/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Fire Yui Tsuruno
由比 鶴乃 ★ ★ ☆ ☆ ☆
Phân nhóm Magia
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 2,904 18,927 + 2,051
ATK 1,264 8,552 + 1,179
DEF 936 6,056 + 1,520
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastV DiskIcon Charge
Connect Chuyện tới đâu ta hãy xử tới đó!
●Tăng sát thương Blast
●Tăng sức tấn công
Magia Flame Waltz
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sát thương Blast
●Tăng MP khi dùng Accele [★4~5]
●Né tránh [★5]
Doppel Doppel của Đoàn Viên
●Sát thương toàn bộ địch
●Tăng sát thương Blast
●Tăng MP khi dùng Accele
●Né tránh


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Magia - Kỹ năng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.50
★★
9,165 4,128 2,933
HP + 4% Item FlameOrb B x 4 ATK + 5% Item FlameOrb C x 2 DEF + 3% Item FlameOrb A x 6
Accele + 4% Item MachibitoumaSharin x 1 Blast + 4% Item EmaMizuhiki x 3 Charge + 2% Item HitsujiFue x 5
Item CurseChip x 100,000
Lv.60
★★★
11,607 5,232 3,714
HP + 5% Item FlameOrb B x 7 ATK + 6% Item FlameOrb C x 4 DEF + 4% Item FlameOrb A x 9
Accele + 5% Item RainbowOrb x 2 Blast + 5% Item OkujoBalloon x 3 Charge + 3% Item EnbiHane x 8
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
15,270 6,888 4,885
HP + 6% Item FlameOrb C x 6 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 5% Item FlameOrb B x 12
Accele + 6% Item TachimimiWata x 6 Blast + 6% Item EmaMizuhiki x 8 Charge + 4% Item TachimimiHousoushi x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
18,927 8,552 6,056
HP + 7% Item FlameOrb C x 10 ATK + 8% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item FlameOrb B x 15
Accele + 7% Item HitsujiTsuno x 8 Blast + 7% Item MachibitoumaSharin x 10 Charge + 5% Item EmaMizuhiki x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1092 Chuyện tới đâu ta hãy xử tới đó!
出たとこ勝負で行こうよ!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★2 ★3 ★4 ★5
● Tăng sát thương Blast III
(50%)
V
(60%)
VII
(70%)
IX
(80%)
● Tăng sức tấn công III
(25%)
V
(30%)
VII
(35%)
IX
(40%)


● MAGIA

Icon skill 1014 Flame Waltz
炎扇斬舞
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★2 ★3 ★4 ★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
II
(310%)
IV
(330%)
VI
(350%)
VIII
(370%)
10%
● Tăng sát thương Blast
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
15% 25% 35% 45% 2.5%
● Tăng MP khi dùng Accele [★4~5]
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
- - 20% 25% 2.5%
● Né tránh [★5]
Tác động: Bản thân / 1-lượt
- - - 100% 0


● DOPPEL

DoppelIcon 1003 Doppel của Đoàn Viên
団欒のドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
X
(858%)
10%
● Tăng sát thương Blast
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
55% 2.5%
● Tăng MP khi dùng Accele
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
30% 2.5%
● Né tránh
Tác động: Bản thân / 1-lượt
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item FlameBook A x 3 Item HitsujiFue x 3
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item FlameBook A x 5 Item EnbiHane x 5 Item FlameBook B x 3 Item EmaMizuhiki x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item FlameBook A x 7 Item TachimimiHousoushi x 7 Item FlameBook B x 5 Item EmaMizuhiki x 5 Item FlameBook C x 3 Item MachibitoumaSharin x 3
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item FlameBook A x 9 Item KagamiShoutaijou x 9 Item FlameBook B x 7 Item MachibitoumaSharin x 3 Item FlameBook C x 5 Item HitsujiTsuno x 5
Item CurseChip x 1,000,000

◆ Memoria đặc quyền

Aji wa ika hodo? ID: 1075
MemoriaIcon Aji wa ika hodo? Icon skill 1088 Magia Up
Mặc định Tối đa Chú thích
Tăng sát thương Magia IX X Dành riêng cho
Yui Tsuruno
Tác động Bản thân / 1-lượt Số lượt hồi 8 7

◆ Tổng quan cường hóaEdit

※Đây là toàn bộ cường hóa khi Puella Magi đã đạt mức khai mở 100/100.

Chỉ số Emo HPHP + 2,051 Emo ATKATK + 1,179 Emo DEFDEF + 1,520
Disc Emo AcceleAccele + 6% Emo BlastBlast + 6% Emo Charge Charge + 5%
Emo Skill Kỹ năng Icon skill 1088 Magia Up [ VIII ]
Tăng sát thương Magia
Số lượt hồi: 8      Tác động: Bản thân / 1-lượt

VIII (22.5%)
Emo Ability Nội tại Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1216 MP Boost [ II ]
Tăng lượng MP thu thập khi trên 100MP

II (20%)
Icon skill 1091 Charge Adept [ III ]
Tăng sát thương đòn đánh sau Charge

III (12.5%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ II ]
Tăng sát thương Magia

II (7.5%)
Icon skill 1124 Parry Adept [ II ]
Có tỉ lệ Né tránh

II (15%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ I ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

I (5%)
I (5%)
Icon skill 1088 Magia Adept [ II ]
Tăng sát thương Magia

II (7.5%)
Icon skill 1092 Blast Adept [ II ]
Tăng sát thương Blast

II (16.5%)
Icon skill 1220 Doppel Adept [ III ]
Tăng sát thương Doppel
Tăng sát thương Magia

III (15%)
I (5%)
Icon skill 1092 Blast Adept [ IV ]
Tăng sát thương Blast

IV (25%)

◆ Thông tin khácEdit

● Thăng cấp & Khai mở DoppelEdit

20171130 TsurunoDoppel
※Thời gian áp dụng: Từ 30/11/2017 ~
※Nhiệm vụ: Xem thêm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.