FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Yukino Kanae S4
Minh họa NOCO

Yukino Kanae S5
Minh họa NOCO

Yukino Kanae SD

Thiết kế NOCO
Lồng tiếng Mori Nanako
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 21/05/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Shadow Yukino Kanae
雪野 かなえ ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★5 Cường hóa
tinh thần
HP 5,907 27,181 + ???
ATK 1,849 8,358 + ???
DEF 1,885 8,438 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastH DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Ừ, thì giúp...
●Tăng sức tấn công
●Loại bỏ Trạng thái suy giảm
●Tăng đề kháng Trạng thái dị thường (3-lượt)
Magia Limiter Cut
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
●Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Doppel Doppel của Cộng Hưởng
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
●Loại bỏ Trạng thái suy giảm


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
21,572 6,704 6,736
HP + 6% Item DarkOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item DarkOrb C x 6
Accele + 4% Item MailGlider x 8 Blast + 8% Item KaidanMonument x 6 Charge + 4% Item SunabaMakigai x 12
Item CurseChip x 1,000,000
Lv.100
★★★★★
27,181 8,358 8,438
HP + 7% Item DarkOrb B x 15 ATK + 7% Item RainbowOrb x 3 DEF + 7% Item DarkOrb C x 10
Accele + 5% Item OkujoBalloon x 10 Blast + 9% Item JinkouchinouCode x 8 Charge + 5% Item FurikoNeji x 15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1085 Ừ, thì giúp...
ん、手伝う…
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VI
(32.5%)
VIII
(37.5%)
● Loại bỏ Trạng thái suy giảm 100% 100%
● Tăng đề kháng Trạng thái dị thường (3-lượt) VII
(35%) / 3-lượt
IX
(40%) / 3-lượt


● MAGIA

Icon skill 1012 Limiter Cut
無思考
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
Tác động:
40%
Bản thân / 3-lượt
40%
Toàn đội / 3-lượt
0
● Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Tác động: Bản thân
100% 100% 0


● DOPPEL

DoppelIcon 3049 Doppel của Cộng Hưởng
共鳴りのドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1672%)
22%
● Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
60% 0
● Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Tác động: Toàn đội
100% 0

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x 5 Item EnbiHane x 5 Item DarkBook B x 3 Item MailGlider x 3 Item DarkBook C x 1 Item JinkouchinouCode x 1
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item DarkBook A x 7 Item KagamiShoutaijou x 7 Item DarkBook B x 5 Item MailGlider x 5 Item DarkBook C x 3 Item HitsujiTsuno x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item DarkBook A x 9 Item OkujoKagi x 9 Item DarkBook B x 7 Item MailGlider x 7 Item DarkBook C x 5 Item JinkouchinouCode x 5
Item CurseChip x 300,000
Lv.4 Item DarkBook A x 11 Item FurikoNeji x 11 Item DarkBook B x 9 Item JinkouchinouCode x 5 Item DarkBook C x 7 Item TachimimiWata x 7
Item CurseChip x 1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Kawari ni Hanashitekureru Mono ID: 1213
Memoria 1213 s Icon skill 1082 Refresh
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Loại bỏ Trạng thái dị thường
100%
100%
100%
100%
Dành riêng cho
Yukino Kanae
Tác động Bản thân Số lượt hồi 4 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.