FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Yukino Kanae S4
Minh họa NOCO

Yukino Kanae S5
Minh họa NOCO

Yukino Kanae SD

Thiết kế NOCO
Lồng tiếng Mori Nanako
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 21/05/2018
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Shadow Yukino Kanae
雪野 かなえ ★ ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★5
HP 5,907 27,181
ATK 1,849 8,358
DEF 1,885 8,438
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastV DiskIcon BlastH DiskIcon BlastH DiskIcon Charge
Connect Ừ, thì giúp...
●Tăng sức tấn công
●Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Magia Limiter Cut
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
●Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Doppel Doppel của Cộng Hưởng
●Sát thương một mục tiêu
●Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
●Loại bỏ Trạng thái suy giảm


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.80
★★★★
21,572 6,704 6,736
HP +6% Item DarkOrb B x12 ATK +6% Item RainbowOrb x3 DEF +6% Item DarkOrb C x6
Accele +4% Item MailGlider x8 Blast +8% Item KaidanMonument x6 Charge +4% Item SunabaMakigai x12
Item CurseChip x1,000,000
Lv.100
★★★★★
27,181 8,358 8,438
HP +7% Item DarkOrb B x15 ATK +7% Item RainbowOrb x3 DEF +7% Item DarkOrb C x10
Accele +5% Item OkujoBalloon x10 Blast +9% Item JinkouchinouCode x8 Charge +5% Item FurikoNeji x15


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1085 Ừ, thì giúp...
ん、手伝う…
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★4 ★5
● Tăng sức tấn công VI
(32.5%)
VIII
(37.5%)
● Loại bỏ Trạng thái suy giảm 100% 100%


Magia

Icon skill 1012 Limiter Cut
無思考
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★4 ★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
V
(680%)
VII
(720%)
10%
● Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
Tác động:
40%
Bản thân / 3-lượt
40%
Toàn đội / 3-lượt
0
● Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Tác động: Bản thân
100% 100% 0


Doppel

DoppelIcon 3049 Doppel của Cộng Hưởng
共鳴りのドッペル
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★5
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
IX
(1672%)
22%
● Tăng đề kháng Trạng thái dị thường
Tác động: Toàn đội / 3-lượt
60% 0
● Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Tác động: Toàn đội
100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item DarkBook A x5 Item EnbiHane x5 Item DarkBook B x3 Item MailGlider x3 Item DarkBook C x1 Item JinkouchinouCode x1
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item DarkBook A x7 Item KagamiShoutaijou x7 Item DarkBook B x5 Item MailGlider x5 Item DarkBook C x3 Item HitsujiTsuno x3
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item DarkBook A x9 Item OkujoKagi x9 Item DarkBook B x7 Item MailGlider x7 Item DarkBook C x5 Item JinkouchinouCode x5
Item CurseChip x300,000
Lv.4 Item DarkBook A x11 Item FurikoNeji x11 Item DarkBook B x9 Item JinkouchinouCode x5 Item DarkBook C x7 Item TachimimiWata x7
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Kawari ni Hanashitekureru Mono ID: 1213
Memoria 1213 s Icon skill 1082 Refresh
Mặc định Tối đa Chú thích
Loại bỏ Trạng thái suy giảm
Loại bỏ Trạng thái dị thường
100%
100%
100%
100%
Dành riêng cho
Yukino Kanae
Tác động Bản thân Số lượt hồi 4 2
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.