FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Yusa Haduki S3
Minh họa Yuugen

Yusa Haduki S4
Minh họa Yuugen

Yusa Haduki SD

Thiết kế Yuugen
Lồng tiếng Yoshimura Haruka
Nguyên tác Magia Record
Ngày ra mắt 10/10/2017
Cách sở hữu Gacha
AttributeIcon Light Yusa Haduki
遊佐 葉月 ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Support
Chỉ số cơ bản Mặc định Tối đa ở ★4
HP 4,785 20,844
ATK 1,373 6,204
DEF 1,315 5,684
Disc DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon BlastV DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect Chuẩn chỉ! Cùng xử đẹp nó nào!
●Tăng sát thương gây ra
●Gây Nguyền rủa trong đòn đánh
Magia Thunder Torrent
●Sát thương toàn bộ địch
●Giảm sức tấn công
●Gây Nguyền rủa [★4]


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu Thức Tỉnh
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
16,039 4,767 4,376
HP +4% Item LightOrb B x7 ATK +7% Item LightOrb C x4 DEF +3% Item LightOrb A x9
Accele +5% Item RhytonRibbon x3 Blast +3% Item HitsujiFue x8 Charge +5% Item RainbowOrb x2
Item CurseChip x300,000
Lv.80
★★★★
20,844 6,204 5,684
HP +5% Item LightOrb C x6 ATK +8% Item RainbowOrb x3 DEF +4% Item LightOrb B x12
Accele +6% Item OwlBucket x8 Blast +4% Item EnbiHane x12 Charge +6% Item HitsujiTsuno x6


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu Cường hóa Magia

Connect

Icon skill 1087 Chuẩn chỉ! Cùng xử đẹp nó nào!
完璧ー!一緒に仕留めるよ!
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Tăng sát thương gây ra VI
(32.5%)
VIII
(37.5%)
● Gây Nguyền rủa trong đòn đánh 100% 100%


Magia

Icon skill 1014 Thunder Torrent
サンダー・トレント
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương toàn bộ địch
Tác động: Tất cả địch
III
(320%)
V
(340%)
10%
● Giảm sức tấn công
Tác động: Tất cả địch / 3-lượt
22.5% 27.5% -2.5%
● Gây Nguyền rủa [★4]
Tác động: Tất cả địch / 1-lượt
- 100% 0


Cường hóa Magia
Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x4 Item HitsujiFue x4 Item LightBook B x2 Item SunabaMakigai x2
Item CurseChip x10,000
Lv.2 Item LightBook A x6 Item EnbiHane x6 Item LightBook B x4 Item OwlBucket x4 Item LightBook C x2 Item RhytonRibbon x2
Item CurseChip x100,000
Lv.3 Item LightBook A x8 Item TachimimiHousoushi x8 Item LightBook B x6 Item EmaMizuhiki x6 Item LightBook C x4 Item RhytonRibbon x4
Item CurseChip x200,000
Lv.4 Item LightBook A x10 Item KagamiShoutaijou x10 Item LightBook B x8 Item MachibitoumaSharin x4 Item LightBook C x6 Item RhytonRibbon x6
Item CurseChip x1,000,000


◆ Memoria đặc quyền
Haduki wa Itsu demo Isogashii ID: 1116
MemoriaIcon Haduki wa Itsu demo Isogashii Icon skill 1131 Skill Quick
Mặc định Tối đa Chú thích
Giảm thời gian hồi Kỹ năng

100%

100%

Dành riêng cho
Yusa Haduki
Tác động Bản thân / 3-lượt Số lượt hồi 15 13
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.