FANDOM


CharButton Data CharButton Profile CharButton Quest CharButton Voice

Card NoData c
Minh họa Sakuragi Ren

Card NoData c
Minh họa Sakuragi Ren

Thiết kế Sakuragi Ren
Lồng tiếng Tanaka Minami
Nguyên tác Gacha
Ngày ra mắt 29/05/2020
Cách sở hữu
AttributeIcon Light Yuzuki Hotori
柚希 ほとり ★ ★ ★ ☆
Phân nhóm Balance
Chỉ số
căn bản
Mặc định Tối đa ở ★4 Cường hóa
tinh thần
HP 4,623 + ???
ATK 1,522 + ???
DEF 1,493 + ???
Disc DiskIcon Accele DiskIcon Accele DiskIcon BlastH DiskIcon Charge DiskIcon Charge
Connect .
●Tăng sát thương đòn đánh sau Charge
●Có tỉ lệ Chí mạng
Magia .
●Sát thương một mục tiêu
●Có tỉ lệ Choáng
●Tăng sức tấn công
●Chắc chắn Chí mạng


◆ Chỉ số tối đa - Nguyên liệu thức tỉnh

  • Phân nhóm: Balance - Cân bằng
Max HP Max ATK Max DEF
Lv.60
★★★
HP + 5% Item LightOrb A x 9 ATK + 5% Item LightOrb C x 4 DEF + 5% Item LightOrb B x 7
Accele + 5% Item CuratorHood x 3 Blast + 3% Item OkujoKagi x 8 Charge + 5% Item RainbowOrb x 2
Item CurseChip x 300,000
Lv.80
★★★★
HP + 6% Item LightOrb B x 12 ATK + 6% Item RainbowOrb x 3 DEF + 6% Item LightOrb C x 6
Accele + 6% Item MailGlider x 8 Blast + 4% Item RurouKui x 12 Charge + 6% Item FurikoJuushin x 6


◆ Kỹ năng - Nguyên liệu cường hóa Magia

● CONNECT

Icon skill 1091 .
うん!合体技だねっ!?
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng
★3 ★4
● Tăng sát thương đòn đánh sau Charge V
(20%)
VII
(25%)
● Có tỉ lệ Chí mạng V
(50%)
VII
(60%)


● MAGIA

Icon skill 1012 .
シトロンビーム
Công dụng / Vùng tác động Cấp độ kỹ năng Tăng theo cấp
★3 ★4
● Sát thương một mục tiêu
Tác động: Đơn mục tiêu
III
(640%)
V
(680%)
10
● Có tỉ lệ Choáng
Tác động: Đơn mục tiêu / 1-lượt
35% 40% 0
● Tăng sức tấn công
Tác động: Bản thân / 3-lượt
15% 25% 2.5
● Chắc chắn Chí mạng
Tác động: Bản thân / 2-lượt
100% 100% 0


}}

Cường hóa Magia

Nguyên liệu yêu cầu
Lv.1 Item LightBook A x 5 Item TachimimiHousoushi x 5 Item LightBook B x 3 Item OwlBucket x 3
Item CurseChip x 10,000
Lv.2 Item LightBook A x 7 Item KomoriDaiza x 7 Item LightBook B x 5 Item StaffKeySwitch x 5 Item LightBook C x 3 Item OkujoBalloon x 3
Item CurseChip x 100,000
Lv.3 Item LightBook A x 9 Item TachimimiHousoushi x 9 Item LightBook B x 7 Item MailGlider x 7 Item LightBook C x 5 Item RhytonRibbon x 5
Item CurseChip x200,000
Lv.4 Item LightBook A x 11 Item RurouKui x 11 Item LightBook B x 9 Item StaffKeySwitch x 5 Item LightBook C x 7 Item FurikoJuushin x 7
Item CurseChip x 1,000,000
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.